RE-11 användning med BMS Edit


 Läge
IDLE
(inget händer)
PLAYING
(uppspelning i realtid)
RECORDING
(inspelning/överspelning beroende på magnetläge)
Knapp PLAY Startar uppspelning och går till läge PLAYING - Avslutar inspelning, startar uppspelning och går till läge PLAYING
STOP - Avslutar uppspelning och går till läge IDLE Avslutar inspelning och går till läge IDLE
REC Startar inspelning och går till läge RECORDING Avslutar uppspelning, startar inspelning och går till läge RECORDING -
FWD Flyttar markören till nästa frasmarkering. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. Flyttar markören till nästa frasmarkering och fortsätter uppspelningen där. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. -
FFWD Flyttar markören till nästa kapitel. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. Flyttar markören till nästa kapitel och fortsätter uppspelningen där. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. -
REW Flyttar markören till början på aktuell eller föregående fras. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. Flyttar markören till början på aktuell eller föregående fras och fortsätter uppspelningen där. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. -
FREW Flyttar markören till början på aktuellt eller föregående kapitel. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. Flyttar markören till början på aktuellt eller föregående kapitel och fortsätter uppspelningen där. Repetition var 0.3 s efter 0.5 s delay. -
CW1 Uppspelning i realtid. Uppspelning i realtid. -
CW2 Uppspelning i 4x hastighet (pitchat 2x, varannan 50ms hoppas över). Uppspelning i 4x hastighet (pitchat 2x, varannan 50ms hoppas över). -
CW3 Uppspelning i 12x hastighet (pitchat 4x, spelar 50ms, hoppar 100ms). Uppspelning i 12x hastighet (pitchat 4x, spelar 50ms, hoppar 100ms). -
CCW1 Samma som CW1 men baklänges. Samma som CW1 men baklänges. -
CCW2 Samma som CW2 men baklänges. Samma som CW2 men baklänges. -
CCW3 Samma som CW3 men baklänges. Samma som CW3 men baklänges. -
JOGCW Flyttar markören 0.2 s framåt och spelar upp ljudet som passeras. Snabbt rattande gör ljudet hackigt, inte pitchat. Flyttar markören 0.2 s framåt och fortsätter att spela därifrån. Snabbt rattande gör ljudet hackigt, inte pitchat. -
JOGCCW Samma som JOGCW men baklänges. Samma som JOGCW men baklänges. -
DELETE (F4) Tar bort närmaste sid- eller kapitelmarkering inom +/- 100ms, om någon sådan finns. - -
PAGE (F7) Sätter en sidmarkering på aktuell position om det inte redan finns en inom +/- 100ms. Sätter en sidmarkering på aktuell position om det inte redan finns en inom +/- 100ms. Sätter en sidmarkering på aktuell position om det inte redan finns en inom +/- 100ms.
CHAPTER (Shift + F7) Sätter en kapitelmarkering på aktuell position om det inte redan finns en inom +/- 100ms. Sätter en kapitelmarkering på aktuell position om det inte redan finns en inom +/- 100ms. Sätter en kapitelmarkering på aktuell position om det inte redan finns en inom +/- 100ms.